KONKURS NA NAJCIEKAWSZE HASŁO LUB  PLAKAT

ZACHĘCAJĄCE DO JEDZENIA WARZYW I OWOCÓW

 

           6 października 2008 r. w klasach „0” – III nauczyciel kształcenia zintegrowanego – Magdalena Piela ogłosiła konkurs na najciekawsze hasło lub plakat zachęcający do jedzenia warzyw i owoców. Prace można było składać do 30.10.2008 r. Do organizatora konkursu wpłynęło 8 haseł zachęcających do jedzenia warzyw i owoców oraz 27 prac plastycznych.

Jury w składzie:

- pani Alicja Podlaska – wicedyrektor, nauczyciel sztuki oraz

- Anna Iwaszko – nauczyciel biologii

wybrało najciekawsze prace plastyczne i literackie.

           W konkursie na najciekawsze hasło zachęcające do jedzenia warzyw i owoców laureatem został: Patryk Lipiński z klasy I.

Wyróżnienia otrzymali: Damian Koneszko – kl. III i  Szymon Radosiuk – kl. I. 

W konkursie na najciekawszy plakat zachęcający do jedzenia warzyw i owoców laureatem została Klaudia Szrejter – kl. III

Wyróżnienia otrzymali: Braian Wołyniec – kl. III, Kinga Sutuła – kl. III i Przemek Lipka – kl. II.

           Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce ściennej.

wstecz