Karol Marchel

dyrektor, świetlica

Ewa Woźnialis

pedagog, świetlica

Lucyna Sitkowska

punkt przedszkolny

Alicja Bielska-Oleksy

 kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Magdalena Piela

kształcenie zintegrowane, biblioteka

Cecylia Dawidejt

kształcenie zintegrowane

Magdalena Kuczyńska

kształcenie zintegrowane

Mariola Stankiewicz

 język  polski

Magdalena Szypulska

język polski, historia

Grzegorz Kacperski

język angielski

Katarzyna Łoszczyk

język angielski

Jacek Jembrzycki

język niemiecki

Jolanta Grzesiukiewicz

 geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Marta Lesińska

przyroda

Ewa Litman

chemia

Elżbieta Kędzierska

biologia

Adriana Kurasz

wiedza o społeczeństwie

Izabela Herbst

 matematyka

Patryk Kumkowski

 matematyka

Anna Tondryk-Pukin

fizyka

Tomasz Marchel

 zajęcia komputerowe, technika

Marcin Święciński

wychowanie fizyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Ks. Wojciech Luto

religia

Marta Rózio

religia

 

wstecz