Doradztwo edukacyjno – zawodowe

 

Witam na stronie internetowej naszej szkoły, w miejscu poświęconym doradztwu edukacyjno- zawodowemu. Do korzystania z zebranych informacji zapraszam: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ewa Woźnialis

Pedagog szkolny

Podstawowe Akty Prawne Dotyczące Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W CHEŁCHACH

 

 

Uczeń

Poniżej znajdziecie m.in. informacje dot. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, zawodowego; informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: LINK

 

Bazę opracowanych standardów kwalifikacji zawodowych w zakresie 253 zawodów: LINK

 

Materiały z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej (m.in. przykładowe testy): LINK

 

 

Rodzic

„Tajemnice Aeropolis” – zapowiedź gry na stronie: LINK

 

Link do strony, z której można pobrać grę „ Tajemnice Aeropolis” LINK

 

Publikacje z zakresu doradztwa zawodowego do bezpłatnego pobrania (m.in. najnowszy Przewodnik po zawodach –oparty na aktualnej Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego): LINK

Informacje dot. doradztwa zawodowego, nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego, materiały dla uczniów i rodziców z zakresu podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej (m.in. przykładowe testy): LINK

Filmy o zawodach zrealizowane na podstawie klasyfikacji B.A. Klimowa: LINK

 

JAK ROZWIJAĆ INTELIGENCJE WIELORAKIE U DZIECKA?

Dysfunkcje Zdrowotne Ograniczające Wybór Zawodu

 

 

Nauczyciel

 

Poniżej strona projektu „Vademecum talentu”, zawiera m.in. materiały do bezpłatnego pobrania: materiały metodyczne, narzędzia i publikacje – przeznaczone zarówno dla uczniów jak też dla nauczycieli  (np. scenariusze zajęć grupowych): LINK

 

Informacje na temat kształcenia zawodowego, w tym wprowadzanych zmian, ponadto szkolne plany nauczania w zawodach oraz publikacje do bezpłatnego pobrania znajdują się pod adresem: LINK

Scenariusze zajęć w ramach projektu „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”: LINK

Dostępna literatura związana z zagadnieniem: LINK

8 najkosztowniejszych błędów pedagogicznych

 

 

wstecz