Esencją Szkoły Promującej Zdrowie są ludzie tworzący społeczność szkolną i potrafiący rozwijać dialog, którego sensem jest wiara w drugiego człowieka, wiara w jego potencjał zdrowotny”

Michał Kawecki

Szkoła w Chełchach od 1996 roku należy do sieci szkół promujących zdrowie. Zwieńczeniem szeregu naszych   działań podjętych na rzecz promowania zdrowego stylu życia było przyznanie szkole w roku 2003 oraz 2006 Certyfikatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty nadającego tytuł „Szkoła Promująca Zdrowie”. Certyfikat jest przyznawany na trzy lata.

Nasze działania w zakresie promocji zdrowia doceniły Rada i Zarząd Powiatu w Ełku przyznając szkole w roku 2007 nagrodę „Ełckiego Bociana” za  wkład włożony  w promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw w dziedzinie promocji zdrowia.

Efektem naszych wieloletnich działań w dziedzinie promocji zdrowia było odebranie podczas uroczystości odbywającej się w dniu 23 listopada  2009 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rąk  Pani Minister Katarzyny Hall przyznanego szkole, Polskiego  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie oraz  włączenie jej do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

W chwili obecnej ambicją  pracowników szkoły, rodziców i uczniów jest kreować Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach  jako szkołę zdrową, przyjazną i bezpieczną dziecku.

 

Nasze działania:

Obchody "Święta Błękitnej Wstążeczki"

6.03-10.03.2006

Konkurs Palisz, płacisz zdrowie tracisz

listopad 2007

Wigilia szkolna

21.12.2007

Program "Trzymaj formę"

2007/2008

Program "Warzywa i owoce są na 5"

2007/2008

ŚWIĘTO BŁĘKITNEJ WSTĄŻECZKI

25.02–29.02.2008

Zdrowie i dobra zabawa

27.03.2008

Konkurs ŻYJ ZDROWO W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

6.06.2008

Wybory Damy i Rycerza Szkoły

czerwiec 2008

Harmonogram działań klasy "0" - III rok szk. 2008/2009
Harmonogram działań klasy IV - VI i gimnazjum rok szk. 2008/2009
Plan pracy na rok 2008/2009 klas "0" - III rok szk. 2008/2009
Plan działań na rok 2008/2009 klas IV - VI i gimnazjum rok szk. 2008/2009
Gminny Turniej Promocji Zdrowia

30.05.2009

Wyniki autoewaluacji

30.05.2009

IX Gminny Turniej Promocji Zdrowia

21.05.2010

wstecz